ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку громадська організація «Твій Ліс», на сайті tviilis.org , може отримати про Користувача під час використання сайту, програм і громадської організації

1. Визначення термінів
1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту громадської організації (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені громадська організація «Твій Ліс», які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Оператором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
1.1.5. «Користувач сайту громадської організації «Твій Ліс» (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт громадської організації.
1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
2. Загальні положення
2.1. Використання Користувачем сайту громадської організації означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту громадської організації.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту громадської організації «Твій Ліс». Громадська організація не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті громадської організації.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту громадської організації.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту громадської організації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті громадської організації.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на громадської організації або за допомогою соціальної мережи Facebook і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4. адреса доставки Товару;
3.2.5. місце проживання Користувача.
Або ту, що надається соціальною мережою у рамках її політики конфіденційності.
3.3. Громадська організація захищає Дані, які автоматично передаються
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту , що вимагають авторизації.
3.3.2. Громадська організація не здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорені вище підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту громадської організації може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на громадської організації.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту громадської організації.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту громадської організації, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту громадської організації.
4.1.8. --
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту громадської організації.
4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, спеціальних пропозицій, інформації, розсилки новин та інших відомостей від імені громадської організації або від імені партнерів громадської організації.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів громадської організації з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.
5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам виключно для цілей діяльності громадської організації та Користувача.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
6. Зобов'язання сторін
6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом громадської організації.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
8. Вирішення спорів
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту громадської організації і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2 Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті громадської організації, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти вказати розділ сайту громадської організації
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою www.certificate.tviilis.org/terms
Tviilis – це додаток для реєстрації дерев, які були висаджені на ваше ім’я, взяті з FaceBook.
Тому ми використовуємо ваше ім’я, взяте з FB, щоб ви дізналися інформацію про дерево та побачили всі дерева з вашим ім’ям та додатковою інформацією.
Ми все одно не використовуємо іншу інформацію про вас.
Відповідно до політики Facebook, ми повинні надати URL-адресу зворотного виклику видалення даних користувача або URL-адресу інструкцій щодо видалення даних.
Якщо ви хочете видалити свою діяльність для Tviilis.org, ви можете видалити свою інформацію, виконавши такі дії:
1. Перейдіть до налаштування та конфіденційності свого облікового запису Facebook. Натисніть «Налаштування»
2. Знайдіть «Програми та веб-сайти», і ви побачите всі програми та веб-сайти, які ви пов’язали зі своїм Facebook.
3. Знайдіть і натисніть «Tviilis» у рядку пошуку.
4. Прокрутіть і натисніть «Видалити».
5. Вітаємо, ви успішно видалили дії в додатку.
Оновлене «04» 05 2022 р


The Privacy Policy (hereinafter referred to as the Privacy Policy) applies to all information that the public organization "Your Forest", on the site tviilis.org, may receive about the User when using the site, programs and public organization
1. Definition of terms
1.1. The following terms are used in this Privacy Policy:
1.1.1. "Administration of the site of the public organization (hereinafter - the Administration of the site)" - authorized employees to manage the site, acting on behalf of the public organization "Your Forest", which organizes and (or) processes personal data and determines the purposes of personal data processing, composition personal data to be processed, actions (operations) performed with personal data.
1.1.2. "Personal data" - any information that relates directly or indirectly to an individual or to an individual (personal data subject).
1.1.3. "Processing of personal data" - any action (operation) or set of actions (operations) carried out with or without the use of automation tools with personal data, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (update, change), extraction, use, transfer (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion, destruction of personal data.
1.1.4. "Confidentiality of personal data" - a mandatory requirement for the Operator or others who have received access to personal data by a person not to allow their dissemination without the consent of the personal data subject or the existence of other legal grounds.
1.1.5. "User of the site of the public organization" Your Forest "(hereinafter the User)" - a person who has access to the Site via the Internet and uses the Site of the public organization.
1.1.6. Cookies are small pieces of data sent by a web server and stored on a user's computer, which the web client or web browser sends to the web server each time in an HTTP request when trying to open a page of the relevant site.
1.1.7. "IP address" - a unique network address of the node in a computer network built on the IP protocol.
2. General provisions
2.1. The User's use of the public organization's website means consent to this Privacy Policy and the terms of processing the User's personal data.
2.2. In case of disagreement with the terms of the Privacy Policy, the User must stop using the site of the public organization.
2.3. This Privacy Policy applies only to the website of the public organization "Your Forest". The public organization does not control and is not responsible for the sites of third parties, to which the User can go through the links available on the website of the public organization.
2.4. The site administration does not check the accuracy of personal data provided by the User of the site of the public organization.

3. SUBJECT OF PRIVACY POLICY

3.1. This Privacy Policy establishes the obligations of the Administration of the site of the public organization to not disclose and ensure the protection of confidentiality of personal data, which the User must provide to the Administration of the site upon registration on the site of the public organization.
3.2. Personal data allowed for processing under this Privacy Policy are provided by the User by filling out a registration form on a public organization or through the social network Facebook and include the following information:
3.2.1. last name, first name, patronymic of the User;
3.2.2. contact phone of the User;
3.2.3. e-mail address;
3.2.4. delivery address of the Goods;
3.2.5. place of residence of the User.
Or the one provided by the social network within the framework of its privacy policy.
3.3. The non-governmental organization protects the data that is automatically transmitted
3.3.1. Disabling cookies may result in inability to access parts of the site that require authorization.
3.3.2. The NGO does not collect statistics about the IP addresses of its visitors.
3.4. Any other personal information not discussed above is subject to reliable storage and non-dissemination, except as provided in p. 5.2. and 5.3. of this Privacy Policy.
4. OBJECTIVES OF COLLECTING PERSONAL INFORMATION OF THE USER
4.1. The User's personal data may be used by the Administration of the public organization's website for the purposes of:
4.1.1. Identification of the User registered with the public organization.
4.1.2. Providing the User with access to personalized resources of the Public Organization's Site.
4.1.3. Establishing feedback with the User, including the direction of messages, inquiries related to the use of the Site of the public organization, provision of services, processing of inquiries and requests from the User.
4.1.4. Determining the location of the User to ensure security, prevent fraud.
4.1.5. Confirmation of the accuracy and completeness of personal data provided by the User.
4.1.6. Create an account if the User has given consent
4.1.7. Message from the User of the Site of the public organization.
4.1.8. -
4.1.9. Providing the User with effective customer and technical support in case of problems related to the use of the Site of the public organization.
4.1.10. Providing the User with his consent, special offers, information, newsletters and other information on behalf of the public organization or on behalf of the partners of the public organization.
4.1.11. Implementation of advertising activities with the consent of the User.
4.1.12. Providing the User with access to the sites or services of the public organization's partners in order to receive products, updates and services.
5. METHODS AND TERMS OF PROCESSING PERSONAL INFORMATION
5.1. The processing of personal data of the User is carried out without limitation, in any lawful manner, including in information systems of personal data with the use of automation or without the use of such means.
5.2. The User agrees that the Administration of the site has the right to transfer personal data to third parties solely for the purposes of the public organization and the User.
5.3. Personal data of the User may be transferred to the authorized state authorities only on the grounds and in the manner prescribed by the legislation of Ukraine.
5.4. In case of loss or disclosure of personal data, the Site Administration informs the User about the loss or disclosure of personal data.
5.5. The site administration takes the necessary organizational and technical measures to protect the personal information of the User from unauthorized or accidental access, destruction, distortion, blocking, copying, distribution, as well as other illegal actions of third parties.
5.6. The site administration together with the User takes all necessary measures to prevent damage or other negative consequences caused by the loss or disclosure of personal data of the User.
6. Obligations of the parties
6.1. The user must:
6.1.1. Provide information about personal data required to use the site of the public organization.
6.1.2. Update, supplement the provided information about personal data in case of change of this information.
6.2. The site administration is obliged to:
6.2.1. Use the information obtained exclusively for the purposes specified in paragraph 4 of this Privacy Policy.
6.2.2. Ensure the confidentiality of confidential information, not to disclose without the prior written consent of the User, as well as not to sell, exchange, publish, or disclose in other possible ways the transferred personal data of the User, except for p.p. 5.2. and 5.3. of this Privacy Policy.
6.2.3. Take precautions to protect the privacy of the User's personal data in accordance with the procedure commonly used to protect such information in existing business transactions.
6.2.4. Block personal data related to the User from the moment of application or request of the User or his legal representative or the authorized body for protection of the rights of personal data subjects for the period of verification, in case of inaccurate personal data or illegal actions.
7. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES
7.1. The administration of the site, which has not fulfilled its obligations, is liable for damages incurred by the User in connection with the misuse of personal data, in accordance with the laws of Ukraine, except as provided in p. 5.2., 5.3. and 7.2. of this Privacy Policy.
7.2. In case of loss or disclosure of Confidential Information, the Site Administration is not responsible if this confidential information:
7.2.1. It became public property before its loss or disclosure.
7.2.2. It was received from a third party before it was received by the Site Administration.
7.2.3. It was disclosed with the consent of the User.
8. Dispute resolution
8.1. Prior to filing a lawsuit in disputes arising from the relationship between the User of the site of the public organization and the Administration of the site, it is mandatory to file a claim (written proposal for voluntary settlement of the dispute).
8.2 The recipient of the claim within 30 calendar days from the date of receipt of the claim, notifies the claimant in writing of the results of the claim.
8.3. If no agreement is reached, the dispute will be submitted to a judicial body in accordance with the current legislation of Ukraine.
8.4. The current legislation of Ukraine applies to this Privacy Policy and the relationship between the User and the Site Administration.
9. ADDITIONAL CONDITIONS
9.1. The site administration has the right to make changes to this Privacy Policy without the consent of the User.
9.2. The new Privacy Policy comes into force from the moment it is posted on the Public Organization's Website, unless otherwise provided by the new version of the Privacy Policy.
9.3. All suggestions or questions regarding this Privacy Policy should be reported in the section of the NGO's website
9.4. The current Privacy Policy is available at www.certificate.tviilis.org/terms
Tviilis is an app for registering trees which were planted with your name taken from FaceBook.
So we use your name taken from FB just to let you know the information about the tree and see all trees with your name and additional info.
We don't use any other information about you anyway.
According to Facebook policy, we have to provide User Data Deletion Callback URL or Data Deletion Instructions URL.
If you want to delete your activities for Tviilis.org, you can remove your information by following these steps:
1. Go to your Facebook Account’s Setting & Privacy. Click “Settings”
2. Look for “Apps and Websites” and you will see all of the apps and websites you linked with your Facebook.
3. Search and Click “Tviilis” in the search bar.
4. Scroll and click “Remove”.
5. Congratulations, you have succesfully removed your app activities.
Updated "04" 05 2022